سوراخ کردن گوش آنیتا

امروز خیلی گوشم درد گرفت یه 2 دقیقه ای هم گریه کردم.آخه این مامان بابایی رفتن گوش نازنینمو سوراخ کردن آخه من نمیدونم برا چی؟؟؟

مامان عذاب وجدانی گرفت که نگو.همش یاد اون لحظه میافتاد و صدایی که موقع سوراخ کردن گوشم شنیده بود.

اینم عکس از شاهکار اون روزشون

 

/ 0 نظر / 2 بازدید