پرنسسم روزت مبارک

. دخترم ای جانم ...

دخترم شیرین تر از شهد عسل
دخترم صد شعرنو یکصد غزل
دخترم زیباترین رنگین کمان
آفتاب روشن این آسمان
دخترم یک عالمه مهر و وفا
پرترین پیمانه جود و سخا
دخترم گلدان گلهای بهار
دانه ی یاقوت زیبای انار
دخترم بر درد بی درمان شفا
یک ملک در ظاهری انسان نما
دخترم الماس انگشتر نشین
شاهکاری نیست زیبا تر ازاین
دخترم یک قبله تصویر دعا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید