بازم دکتر

امروز منو خوشتیپ کردن تا ببرن دوباره دکتر.ایندفعه برا چی آخه؟؟؟

آها فهمیدم تو بیمالستان که بودیم گفتن من 4 تا 6 روزم شد ببرن تست سلامت بگیرن ازم.دوباره از کف پام خون دلفتن و آقای دکتر قد و وزنمو گرفت همه چی نرمال بود این آقای دکتر مامانیم که بچه بود میرفت پیشش تا منو دید امسمو پرسید.مامان 3بار پرسید من زردی ندالم گفت این دخمله رو ببرین که سالمه سالمه فقط تند تند بهش شیر بده تا دخملت چاقالو بشه.

/ 0 نظر / 2 بازدید