خبر ورود من به اطرافیان

باباجونم تلفنو برداشت که زنگ بزنه به خانواده هاشون,چه خبر شد یهو همه خوشحال شدن 

اگه میدونستم اینقدر طرفدار دارم خوب زودتر میومدم خجالتتازه مامان بابام یه فیلم از خودشون گرفتن که توش از عکس العمل های خانواده هاشون (که فهمیدن من اومدم)برام تعریف کردن,الاهی این دوتا چقدر ذوق دارن برا منلبخند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید