مراقبت های بابای نازنینم

الاهی قربون بابای مهربونم بشم چقدر کمک میکنه دوست دارم خیلی زیادماچ آخه این مامانی حالش خیلی بد شده همش خوابیده .باباییم سرکار که برمیگرده طفلک تازه وایمیسه شام و ناهار درست میکنه تازشم مامان هی میگه بو میده هی حالش بهم میخوره عصبانیمامانی بخور بذار من بزرگ شم من توچولم مامان بخور مامان,مامان بابا ببخشید که این همه اذیت میشین به خاطر منگریه

پیشیتون میخواد بگه خیلی دوستون دارهقهقهه

/ 0 نظر / 2 بازدید