مادر شدن

امسال من مامان شدم و یکی از بهترین آرزوهام بود که بهش رسیدم.منتظر اون لحظه ای هستم که دختر نازم بهم بگه مامان.میمیرم براش. دوست دارم عسل مامان.

من از وقتی تو دختر نازمو تو وجودم حس کردم بیشتر ازقبل عاشق مامان خودم شدم تازه فهمیدم مادر یعنی چی.دوست دارم مامان سکینه جونم.

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو,صبوری

مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو,دلواپسی

مادر یعنی به تعدادآرامش همه خوابهای کودکانه تو,بیداری

مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد!

مادر یعنی بهانه در آغوش گرفتن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود!

مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن.....

به سلامتی همه مادرهای دنیا

/ 0 نظر / 2 بازدید