دیدن من برا بار اول(سونوگرافی)

وای خدای من مامانی منو دید من یه ذره ام خیلی توچولوام.آقای دکتر به مامان گفت من سالمم,میخوای صدای قلبشو بشنوی؟؟؟؟مامانی با خنده گفت آره,یهو صدای قلبمو پخش کردن مامان ذوق کرده بود بیا بابایی ببین خانومتوهمه چیز از یاد مامان رفت اصلا انگار حالش بد نبوده.اومد برا باباجونم تعریف کرد کلی دوتایی ذوق کردن اینم عکسمه این

/ 0 نظر / 2 بازدید