لحظات اول

منو تو یه تپو پیچیده بودن بلدنم پیش بابایی.منو هی وارسی میکرد یواشکی تو دلش نازم میداد تازه شنیدم که میگفت کلی خوشگلم مثل اینکه قاب دل بابامو دزدیدم مامانی کجایی بابایی رو دزدیدم.اینم چند تا از عکسای ساعت اول تبلدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزد اگر سنگی را دوست داشته باشد ، سنگ می شود اگر هدفی را دوست داشته باشد ، به آن هدف تبدیل می شود اگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شود و اگر به خــــدا عشق بورزد خدائی می شود اینــــک انتخاب با خود شماست ................! (دکتر علی شریعتی) من می دانم آنیتا جان تو ماهی وتبدیل به مااااه می شوی . حتی زیر عکس هایی که باز نشده اند صورت ماهترا می بینم در پناه خدا .بدرود.....