پلاژ

امروز منو یه جای تازه بردن که بخرچیم.نزدیک خونمونه.امسش... واستین بگم.... خیلی سخته .... آها پلاژ بود امسش.

فک کنم دالم پرواز میکنم

 

ای آقا...هرجا میریم 500 تا عکس میگیره مامانیتعجب

حریف میطلبم.نیگاه قهرمانم من!!!

من میگم بابایی دلش تاب میخواست منو بهونه کرد مگه نه؟؟؟قهقهه

/ 2 نظر / 2 بازدید
مامان روشا

پلاژ خوش گذشت آنیتا جوون؟ منم موافقم بابایی خودش میخواسته تاب بازی کنه[نیشخند][نیشخند]

مامان گلشید

ای جونم قربون اون لپای خوشگلت برم هزار تا بوس واسه اون صورت خوشگلت عزیزم چه جیگریه [قلب][قلب][قلب]